Nieuws pagina

Logo Buurtpreventie Monster-Ter Heijde

Persbericht Buurtpreventie Monster – Ter Heijde  i.s.m. Lionsclub De Glazen Stad 3-8-2014 

Klaas Agnes Cees

Lionsclub De Glazen Stad oog voor de maatschappij als buurtprevent

 “Wij kijken niet de andere kant op”. Klaas Keijzer van Buurtpreventie Monster / Ter Heijde is trots op zijn taak. Samen met Cees Camman houdt hij vanavond in beide dorpskernen een oogje in het zeil. Agnes van den Berg speurt namens Lionsclub De Glazen Stad een avondje mee.  

Zonnetje

Beide heren zijn al meer dan 5 jaren actief als buurtprevent. “Wij kennen de wijken en de omstandigheden. En zetten ons graag in voor de gemeenschap”, Camman kent veel mensen vanwege zijn voetbalverleden. “Dat is soms handig”. Het initiatief om een avondje mee te gaan ontstond tijdens de Valentijnsactie van de Lionsclub, waarbij jaarlijks een andere groep vrijwilligers uit de regio in het zonnetje wordt gezet. Dit jaar was het de Buurtpreventie. 

Signaleren

Na het doornemen van het logboek, waarin de signaleringen van de voorgangers staan, informeren we de politie over onze vertrektijd op deze gelukkig zomerse avond. “De middenstand is erg blij met ons”, laat Keijzer weten. “Sinds de oprichting van de Buurtpreventie in deze dorpskernen 7 jaar geleden, is de overlast enorm teruggelopen”.  Naast voelsprieten voor geluidsoverlast en vernielingen, zijn de preventen ook alert op overhangende struiken, losliggende tegels, inbraakgevoelige zaken en honden- en paardenpoep overlast. Signaleringen worden aan de betrokkenen of aan Meldpunt Leefomgeving van Gemeente Westland doorgegeven, zoals deze avond, dat er een afsluitpaaltje van een fietspad, los op een fietspad lag. 

Vrijwilligers

Op de vraag van Van den Berg over de bevoegdheden van de Buurtpreventie, roepen zij in koor “zoals elke burger. Staande houden is toegestaan”. Buurtpreventie Monster / Ter Heijde is op zoek naar vrijwilligers die ook ‘de ogen en oren van de gemeenschap’ willen zijn. “Het is heel dankbaar werk en met goed resultaat”. Voldoende motivatie voor de mannen om zich in te spannen voor de gemeenschap. En voor Lionsclub De Glazen Stad reden te meer om deze vrijwilligers te steunen. 

Persbericht van Buurtpreventie Monster – Ter Heijde na de feestweek 2014 in het centrum van Monster. Hierbij was de  Buurtpreventie Monster – Ter Heijde actief aanwezig.Braderie 2014Zomaar wat braderie bezoekers.

Buurtpreventie Monster -Ter Heijde actief tijdens feestweek in Monster.

Afgelopen week was de feestweek in het centrum van Monster met een wielerronde, een kermis en een braderie. Ook Buurtpreventie Monster – Ter Heijde was in deze feestweek steeds aanwezig om een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid tijdens deze feestelijke activiteiten. Door het zeer warme weer was het tijdens de braderie relatief rustig, maar er hing een gezellige sfeer.

Tijdens de braderie had de buurtpreventie een kraam met gadgets om meer bekendheid te geven aan het werk van de buurtpreventie en zo mogelijk enkele leden te werven die het team komen versterken. Het viel op dat er dit jaar meer belangstelling is, 8  personen hebben zich aangemeld! Deze belangstelling voor de buurtpreventie heeft vast te maken met de onlangs gevoerde brede publiciteitscampagne voor de Westlandse buurtpreventieteams door de gemeente Westland.

Hoe meer mensen beschikbaar zijn om in een hun rode jas de ogen en oren van de gemeenschap te zijn, hoe vaker het op straat zichtbaar is. Dit heeft een zeer preventieve werking op mensen die geen goeds in de zin hebben!  De Buurtpreventie is constant op zoek naar enthousiaste vrouwen en mannen om de uitstroom van leden, o.m. vanwege leeftijd en langdurige ziekte op te vangen. De functie-eisen zijn duidelijk: bereid om volgens rooster in een gezellig team de surveillance te voet of op de (elektrische) fiets uit te voeren; minimum leeftijd 18 jaar; bereid om de noodzakelijke opleidingen te volgen in ongeveer 4 avonden per jaar; een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de procedure. Meldt u zich eens aan om vrijblijvend een kennismakingsdienst mee te doen? Het is ook uw leefomgeving!

Voor nadere informatie en een sollicitatieformulier neemt u contact op met Buurtpreventie Monster-Ter Heijde, telefoon 06-20657267, email  BuurtpreventieMonsterTH@gmail.com

BillboardDiv. Billboard geplaatst kern Monster.

TREK JIJ JE DE VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID VAN JOUW BUURT AAN?

WORD VRIJWILLIGER BIJ BUURTPREVENTIE!

  • Extra ogen en oren voor politie en gemeente
  • Hulp bij evenementen
  • Preventievoorlichting
  • Slechts een paar uur per maand

Wat doet buurtpreventie?

In gemeente Westland zijn 10 actief (9 in dorpskernen en 1 in een buitengebied). Deze verenigingen werken samen met politie Westland en gemeente Westland aan de leefbaarheid en veiligheid in de Westlandse woonkernen en het buitengebied.
Surveillerende buurtpreventen staan in rechtstreeks contact met de politie. Buurtpreventen hebben dezelfde bevoegdheden als andere burgers.

Extra ogen en oren voor politie en gemeente

Buurtpreventen houden door middel van surveillances toezicht op straat. Door dit toezicht vormen zij de ‘extra’ ogen en oren voor politie en gemeente. Door deze vorm van burgerparticipatie is het vandalisme, de overlast en de criminaliteit flink teruggedrongen. Buurtpreventen hebben een signalerende functie. Overlastgevers worden aangesproken, verdachte omstandigheden worden bij de politie gemeld.

Hulp bij evenementen

Buurtpreventen kunnen af en toe ook worden ingeschakeld bij het toezicht op evenementen of als verkeersregelaar.

Preventievoorlichting

Sommige buurtpreventen zijn opgeleid als preventievoorlichters en kunnen advies geven om woninginbraken tegen te gaan. Preventievoorlichters geven tijdens huisbezoeken tips en een indicatief oordeel over de kwaliteit van het hang- en sluitwerk. De inzet van preventievoorlichters kan het probleem van slecht beveiligde woningen en de aanpak daarvan dichter bij de burger brengen.

Slechts een paar uur per maand

De tijdsbesteding kan per buurtpreventievereniging en per buurtprevent verschillen, maar gemiddeld bent u er slechts een paar uur per maand mee bezig. Informeer gerust bij uw lokale buurtpreventievereniging wat de mogelijkheden zijn.

Complimenten voor Buurtpreventie

Op woensdag 11 december jl. (11-12-13) heeft Buurtpreventie Monster – Ter Heijde meegewerkt aan de landelijke actiedag: 1 DAG NIET. De bedoeling van deze actiedag, 11 december, is aandacht te vragen voor inbraakpreventie en te bereiken dat er deze dag niet wordt ingebroken. Dit is gelukt!

Inmiddels is duidelijk dat er deze 24 uur géén inbraken zijn gemeld in de gemeente Westland. Samenwerkend met alle andere organisaties op het gebied van veiligheid, denk aan de politie, de BOA’s en anderen is deze dag extra aandacht besteed aan het voorkomen van inbraken. Buurtpreventie Monster – Ter Heijde heeft zich deze dag extra ingespannen, sommige preventen hebben meerdere diensten gedaan van de vroege morgen tot in de late avond. Hierbij zijn onder meer bij woningen de bewoners attent gemaakt op risicovolle situaties.

In gemeente Westland zijn in alle kernen Buurtpreventieverenigingen en telefooncirkels actief om een bijdrage te leveren aan de inbraakveiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving. Wij zijn daarmee de best georganiseerde gemeente in Nederland en krijgen hiervoor een groot compliment van de politie.

Het mooiste compliment is echter dat er op 11 december 2013 in Westland geen inbraken zijn gemeld. Hier doen we het voor. De Buurtpreventie is trots op dit compliment.

De Buurtpreventie Monster – Ter Heijde is constant op zoek naar enthousiaste vrouwen en mannen om de uitstroom van leden, o.m. vanwege leeftijd en langdurige ziekte op te vangen. De functie-eisen zijn duidelijk: bereid om volgens rooster in een gezellig team de surveillance te voet of op de (elektrische) fiets uit te voeren; minimum leeftijd 18 jaar; bereid om de noodzakelijke opleidingen te volgen in ongeveer 4 avonden per jaar; een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de procedure. Meldt u zich eens aan om vrijblijvend een kennismakingsdienst mee te doen? Het is ook uw veiligheid!

Voor nadere informatie en een sollicitatieformulier neemt u contact op met de voorzitter van Buurtpreventie Monster-Ter Heijde:  email BuurtpreventieMonsterTH@gmail.com telefoon 06-20657267.

Persbericht van Buurtpreventie Monster – Ter Heijde in verband met de officiële overdracht van de elektrische fietsen voor de Buurtpreventie.

Buurtpreventie Monster -Ter Heijde heeft elektrische fietsen

Op vrijdag 22 november heeft de officiële overdracht plaatsgevonden van de elektrische fietsen voor de Buurtpreventie Monster – Ter Heijde. In aanwezigheid van een aantal buurtpreventen heeft Martin van der Lugt, eigenaar van de gelijknamige rijwielhandel in Monster, de sleutels van de 2 elektrische fietsen overhandigd aan Loeky Palm, ( was) voorzitter van Buurtpreventie Monster – Ter Heijde.

De elektrische fietsen worden ingezet om de buurtpreventen tijdens de surveillance in de buitengebieden een groter bereik en wat meer comfort te bieden en indien noodzakelijk wat meer snelheid bij het verplaatsen te geven. De surveillance in het centrum vindt meestal te voet plaats.

Van der Lugt rijwielservice in de Herenstraat is één van de vele winkeliers in Monster en Ter Heijde die de Buurtpreventie een warm hart toedragen met de kortingspassen. Wij zijn Van der Lugt en de andere bedrijven die meedoen aan deze kortingspassen actie zeer erkentelijk voor deze financiële medewerking en betrokkenheid.

De Buurtpreventie is constant op zoek naar enthousiaste vrouwen en mannen om de uitstroom van leden, o.m. vanwege leeftijd en langdurige ziekte op te vangen. De functie-eisen zijn duidelijk: bereid om volgens rooster in een gezellig team de surveillance te voet of op de (elektrische) fiets uit te voeren; minimum leeftijd 18 jaar; bereid om de noodzakelijke opleidingen te volgen in ongeveer 4 avonden per jaar; een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de procedure. Meldt u zich eens aan om vrijblijvend een kennismakingsdienst mee te doen? Het is ook uw veiligheid!

Een groot deel van uw woonomgeving, waaronder de winkeliers en de bedrijven, heeft veel waardering voor de Buurtpreventie. U gaat deel uitmaken van een team waarin saamhorigheid, inspraak en kameraadschap een belangrijke plaats innemen. Enkele malen per jaar zijn er teambuilding bijeenkomsten. De gemeente Westland zorgt voor de herkenbare kleding en uitrusting en voor de verzekering.

Voor nadere informatie en een sollicitatieformulier neemt u contact op met de voorzitter van Buurtpreventie Monster-Ter Heijde:   Peter van der Weijden telefoon 06-20657267, email  BuurtpreventieMonsterTH@gmail.com

Persbericht van Buurtpreventie Monster – Ter Heijde in verband met de officiële kick off van de kortingpas voor de Buurtpreventie.

Buurtpreventie Monster -Ter Heijde heeft kortingpas

Op woensdagavond 7 augustus heeft de officiële kick off plaatsgevonden van de kortingpas actie voor de leden van de Buurtpreventie Monster-Ter Heijde. In aanwezigheid van het door vakantie uitgedund team zijn de kortingpassen uitgereikt.

De kortingpas actie wordt ingezet door de Buurtpreventie in samenwerking met 60 winkeliers en bedrijven in Monster. Het primaire doel is om met de actie publiciteit te genereren, zowel voor de bedrijven als voor de Buurtpreventie. De winkeliers en bedrijven geven de leden van de Buurtpreventie op vertoon van de pas korting bij aankopen of steunen de Buurtpreventie anderszins, bijvoorbeeld in natura. Zij willen hiermee hun betrokkenheid bij een goed functionerende Buurtpreventie onderstrepen. De Buurtpreventie is zeer erkentelijk voor deze betrokkenheid. Ook de Monsterse Courant doet mee aan deze actie, onder meer door het plaatsen van gegevens van de Buurtpreventie in het colofon van deze courant. Ook de andere media in Westland werken mee aan de publiciteitsactie omdat zij een goed functionerende Buurtpreventie een warm hart toedragen. Het genereren van publiciteit is voor de Buurtpreventie van groot belang omdat het team op zoek is naar versterking met enkele enthousiaste aspirant-leden.

De Buurtpreventie is op zoek naar enthousiaste vrouwen en mannen om de uitstroom van leden, o.m. vanwege leeftijd en langdurige ziekte op te vangen. De functie-eisen zijn duidelijk: bereid om volgens rooster in een gezellig team de surveillance te voet of op de fiets uit te voeren; minimum leeftijd 18 jaar; bereid om de noodzakelijke opleidingen te volgen in ongeveer 4 avonden per jaar; een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de procedure.

Een groot deel van uw woonomgeving, waaronder de winkeliers en de bedrijven, heeft veel waardering voor de Buurtpreventie. U gaat deel uitmaken van een team waarin saamhorigheid, inspraak en kameraadschap een belangrijke plaats innemen. Enkele malen per jaar zijn er teambuilding bijeenkomsten. De gemeente Westland zorgt voor de herkenbare kleding en uitrusting en voor de verzekering.

Voor nadere informatie en een sollicitatieformulier neemt u contact op met de voorzitter van Buurtpreventie Monster-Ter-Heijde: Peter van der Weijden telefoon 06-20657267, email  BuurtpreventieMonsterTH@gmail.com

Persbericht van Buurtpreventievereniging Monster – Ter Heijde na het jaarlijkse uitje op vrijdag 21 juni jl.

 Buurtpreventie op stap voor jaarlijks uitje.

In een Wilde Westland sfeer hebben de buurtpreventen van Monster – Ter Heijde vrijdagavond het jaarlijkse samenzijn gevierd in Condor City.

Nu eens geen inspannende surveillance om een aangename leefomgeving te houden maar heerlijk ontspannen en genieten van een hapje en een drankje. De één waagde een gokje in het casino, de ander deed mee in de competitie wie het langst op de mechanische stier kon blijven zitten.

Dit allemaal als dank voor de door velen gewaardeerde inzet bij de Buurtpreventie Monster – Ter Heijde in het afgelopen jaar. Dat het een prima sfeertje was mag duidelijk zijn.

Doordat er onlangs enkele preventen zijn gestopt kan het team wel versterking gebruiken. De minimum leeftijd is 18 jaar, voor passende opleidingen wordt gezorgd. Zowel vrouwen als mannen zijn welkom. Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de procedure.

Voor nadere informatie of een sollicitatieformulier neemt u contact op met de voorzitter van Buurtpreventie Monster-Ter-Heijde Peter van der Weijden, telefoon 06-20657267, email  BuurtpreventieMonsterTH@gmail.com

 

Persbericht van Buurtpreventievereniging Monster – Ter Heijde in verband met de officiële installatie van de telefooncirkel ‘Plaats Langeveld’. 

Plaats Langeveld heeft eigen Buurtpreventie

Gezegend met mooi voorjaarsweer is op vrijdag 31 mei de telefooncirkel ‘Plaats Langeveld’ van Buurtpreventie Monster-Ter Heijde officieel geïnstalleerd door het bord ‘Attentie Buurtpreventie’ bij de ingang van deze laan te onthullen. In aanwezigheid van de wijkagent, de voorzitter en enkele leden van Buurtpreventie Monster-Ter Heijde en de bewoners van Plaats Langeveld is door een van de jongste bewoners het ‘Attentiebord’ zichtbaar gemaakt.

Plaats Langeveld is een laan in het buitengebied van Monster. Onlangs heeft daar een insluiping plaatsgevonden waarbij kostbaarheden zijn weggenomen. Reden dat enkele bewoners in overleg met de wijkagent en Buurtpreventie Monster-Ter Heijde hebben besloten om passende maatregelen te nemen door het instellen van een telefooncirkel om  zo de veiligheid beter te waarborgen.

Als zich iets verdachts voordoet waarschuwen de deelnemende leden elkaar per telefoon zodat ook hier meer ogen en oren zijn om ongewenste zaken te signaleren. Vanzelfsprekend wordt in noodzakelijke gevallen direct de politie gealarmeerd, voor aankomst van de politie kunnen de gewaarschuwde leden van de telefooncirkel al handelend optreden.

Gemeente Westland heeft ook deze telefooncirkel van middelen voorzien om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Buurtpreventie Monster–Ter Heijde en de wijkagent staan deze telefooncirkel met raad en daad terzijde.

Voor nadere informatie neemt u contact op met de initiatiefnemer en coördinator van de telefooncirkel Plaats Langeveld, Rene den Broeder, tel. 06-50277711 of met de voorzitter van Buurtpreventie Monster-Ter-Heijde Peter van der Weijden, telefoon 06-20657267, email BuurtpreventieMonsterTH@gmail.com

Persbericht van Buurtpreventievereniging Monster – Ter Heijde in verband met de onlangs gehouden promotie tijdens de braderie in het centrum van Monster.

BUURTPREVENTIE MONSTER – TER HEIJDE OP BRADERIE

Buurtpreventievereniging Monster – Ter Heijde heeft onlangs tijdens de braderie in het centrum van Monster een promotie gehouden om de naamsbekendheid te verbeteren en om mensen te stimuleren het team van Buurtpreventie Monster- Ter Heijde te komen versterken. Aan bezoekers van de braderie is informatie gegeven en de jongste bezoekers kregen een leuk ‘handje’.

Buurtpreventieteam Monster – Ter Heijde bestaat inmiddels 6 jaar en heeft een door velen gerespecteerde plaats in de maatschappij. In die 6 jaar is deze Westlandse Buurtpreventievereniging uitgegroeid tot een hecht team van ongeveer 40 vrijwilligers die lopend of op de fiets in hun rode jassen de ogen en oren van de maatschappij zijn. Vrouwen en mannen die enkele keren per maand een aantal uren de straat op gaan om te zien en om gezien te worden met als doel: Een veilige woonomgeving voor iedereen.

Het Buurtpreventieteam kan dus wel wat versterking gebruiken omdat enkele leden door omstandigheden niet in staat zijn hun aandeel te leveren. Heeft u wel eens nagedacht over de waarde van de buurtpreventie en of u hieraan een bijdrage kunt leveren?

Mocht u de kraam op de braderie gemist hebben en wel informatie wensen, neem dan gerust contact op met de voorzitter, Peter van der Weijden, telefoon 06-20657267, email  BuurtpreventieMonsterTH@gmail.com

Website: www.buurtpreventiemonsterterheijde.nl

Beste buurtpreventen en sympathisanten,

Onze website WWW.BUURTPREVENTIEMONSTERTERHEIJDE.NL is in de lucht!!!!

Ruth Mauritz heeft een begin gemaakt met de website van onze buurtpreventie. Ruth heel hartelijk bedankt! Ruth is tevens de webmaster!

In de nabije toekomst wordt de site voor leden mogelijk gemaakt door middel van inlogcode, dan zal er allerlei informatie te vinden zijn die alleen voor onze buurtpreventen bedoeld is en een algemeen gedeelte waar een ieder onze informatie kan lezen.

Onze website wordt vermeld op de vernieuwde website van gemeente Westland en is ook te vinden bij de algemene website van www.BuurtpreventieWestland.nl. Op deze website heeft elke kern een link (doorverwijzing) naar zijn eigen website.

We zijn er enorm trots op dat dit tot stand is gekomen! Al jaren is er sprake van een wens om 1 gezamenlijke website in het Westland te maken voor alle buurtpreventieteams maar tot de zomer van 2012 zat er geen schot in!

Gelukkig werd er in de laatste twee plenaire vergaderingen onderling aangedrongen en gewerkt aan deze gezamenlijke website, wanneer elke kern een website heeft is nog niet duidelijk maar men kan nauwelijks achter blijven lijkt mij!

Ik nodig iedereen uit om deze website regelmatig te bezoeken! Mogelijkheid om iets te plaatsen kan naar Ruth Mauritz (rmauritz@hetnet.nl) gemaild worden en na overleg met het DB kan het op de website geplaatst worden.

Hou de website dus in de gaten!!!

Verspreid deze mail naar al je Westlandse familie, vrienden, kennissen en zakenrelaties, doe het wel via BCC!!!

Monster – Op donderdag 18 oktober 2012 wordt in aanwezigheid van burgemeester J. van der Tak in Partycentrum De Noviteit in Monster van 16.30 – 18.00 uur de receptie gehouden….

ter gelegenheid van het overdragen van het voorzitterschap van Buurtpreventie Monster – Ter Heijde door Ton van Spronsen aan Loeky Palm.

Zes jaar geleden is Ton naar aanleiding van ernstige overlast in het winkelgebied van Monster begonnen met het opzetten van de Buurtpreventie Monster – Ter Heijde. Sindsdien is hij steeds de stuwende kracht geweest om de Buurtpreventie uit te bouwen tot een degelijke organisatie. Er zijn op dit moment 40 goed opgeleide gemotiveerde leden die de ogen en de oren van de gemeenschap zijn en er is veel waardering van een groot deel van de bevolking voor dit team.

links de scheidende voorzitter Ton van Spronsen en rechts de nieuwe voorzitter Loek.

(Foto Ruth Mauritz)

Inmiddels heeft Ton na 5 jaar het drukke voorzitterschap overgedragen aan Loeky Palm. Het team wil deze overdracht echter niet stilletjes voorbij laten gaan.

Reden om een feestelijke receptie te organiseren was op donderdag 18 oktober van 16.30 tot 18.30 uur in Partycentrum De Noviteit, Kloosterlaan 1 in Monster. U bent allen van harte uitgenodigd om Ton de hand te schudden en deze bevlogen voorzitter te bedanken voor zijn inspanningen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de receptie te komen en wel geïnteresseerd zijn in de Buurtpreventie, bijvoorbeeld om het team te komen versterken, neem dan contact op met de voorzitter,Peter van der Weijden Email: BuurtpreventieMonsterTH@gmail.coml

               

Buurtpreventie zoekt versterking.

Monster 26.07.2012

In die 5 jaar is deze Westlandse Buurtpreventievereniging uitgegroeid tot een hecht team van ongeveer 40 vrijwilligers die lopend of op de fiets in hun rode jassen de ogen en oren van de maatschappij zijn. Vrouwen en mannen die enkele keren per maand een aantal uren de straat op gaan om te zien en om gezien te worden met als doel: Een veilige woonomgeving voor iedereen. Zij neemt in goede harmonie de voorzittershamer over van Ton van Spronsen. Ton heeft de keuze gemaakt wat minder tijd in de buurtpreventie te stoppen. Hij heeft als medeoprichter vanaf mei 2007 als voorzitter leiding gegeven aan het installeren van de buurtpreventie in de Monsterse – Ter Heijdse gemeenschap. Mede door zijn inspanningen is er in samenwerking met andere instanties, onder meer gemeente Westland, de politie, het jeugdwerk, enz. het team goed opgeleide vrijwilligers van de Buurtpreventie Monster – Ter Heijde ontstaan. Dit team heeft een herkenbare en door velen gerespecteerde plaats in de maatschappij gekregen. Een geweldige prestatie van Ton!

Het Buurtpreventieteam kan wel wat versterking gebruiken omdat enkele leden door omstandigheden niet in staat zijn hun aandeel te leveren. Heeft u wel eens nagedacht over de waarde van de buurtpreventie en of u hieraan een bijdrage kunt leveren?

Tijdens de Monsterse braderie had de buurtpreventie een kraam op het Kerkplein om de Buurtpreventie te promoten en zo mogelijk enkele leden te werven. Hier konden belangstellenden bij de vrijwilligers terecht met alle vragen. Enkele mensen hebben zich aangemeld om het team te komen versterken.

Mocht u nadere informatie wensen over Buurtpreventie Monster – Ter Heijde, neem dan gerust contact op met Peter van der Weijden email: BuurtpreventieMonsterTH@gmail.coml