Preventie

             

INBRAAKPREVENTIE BUURTPREVENTIE: MET ELKAAR, VOOR ELKAAR!

Aanleiding

Het tegengaan van woninginbraken heeft voor de gemeente, politie en haar veiligheidspartners prioriteit. Woningen zijn vaak onvoldoende beveiligd. Individuele burgers treffen zelf nauwelijks maatregelen. Met name woningen van voor 2000 hebben vaker een verhoogd inbraakrisico door gedateerd hang- en sluitwerk. Slachtoffers zijn nog het meest ontvankelijk voor het nemen van maatregelen. De politie geeft hen tips en verwijst naar het bedrijfsleven voor een advies op maat. Van burgers wordt meer zelfredzaamheid verwacht.

Buurtpreventieteams bieden wellicht perspectief om buurtbewoners beter te bereiken en hen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid en de noodzaak om maatregelen te treffen. Buurtpreventieteams kunnen behulpzaam zijn om het probleem van slecht beveiligde woningen en de aanpak daarvan dichter bij de burger te brengen. Bij een huisbezoek wordt preventievoorlichting gegeven en een indicatief oordeel over de kwaliteit van het hang- en sluitwerk. Doel hiervan is de bewoners bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheden en de mogelijkheden om een inbraak te voorkomen.  Zo nodig wordt bewoners geadviseerd een advies van een PKVW-gecertificeerd bedrijf aan te vragen en daadwerkelijk werk te maken van het beveiligen van de woning (bereiken – bewust worden – beveiligen).

Doelstelling

Bewoners te bewegen maatregelen te treffen om woningen beter te beveiligen door het aanbrengen van PKVW-gecertificeerd hang- en sluitwerk, goede buitenverlichting (voor/achter) en deugdelijke tuinafzettingen.

Aangiften stijgen, woningen onvoldoende beveiligd

Het aantal aangiften van diefstal uit woningen is de afgelopen jaren gestegen en dat baart zorgen. Minder dan 10% van de woningen in gemeente Westland is beveiligd volgens de norm van het politiekeurmerk, de adviesnorm van Politie Nederland voor Veilig Wonen.

Uit onderzoek blijkt dat de burgers zelf moeizaam komen tot het nemen van preventieve maatregelen.. De burger heeft moeite  met het inschatten van risico’s (‘Het overkomt mij niet.’) en het rendement van uitgaven. In wijken en buurten gebouwd voor 2000 zijn nog relatief veel woningen met gedateerd hang- en sluitwerk.

Beleidswijzigingen niet te verwachten – buurtpreventieverenigingen bieden perspectief

Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. Gelet hierop en de bezuinigingen waarmee de overheid te maken heeft wordt van de burgers steeds meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid verwacht. Met name in wijken/buurten waar onveiligheid wordt ervaren toont de burger zich daarom steeds vaker bereid een bijdrage te leveren. In meerdere woonkernen worden daarom buurtpreventieteams ingezet voor toezichthoudende activiteiten en het leveren van bijdragen aan preventie-acties. Voorbeelden zijn “Licht zet inbrekers in het zicht” en de ‘Witte Voetjes’ tegen insluipers . Deze acties hebben de sympathie van bewoners. Tijdens en na de acties geven burgers aan zich onbewust geweest te zijn van risico’s.

Buurtpreventieverenigingen bieden goede mogelijkheden om burgers te bereiken en meer bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Buurtpreventieverenigingen zijn ontstaan vanuit de eigen behoefte mee te werken aan het verbeteren van de veiligheid in de buurt, hebben draagvlak en deelnemers spreken de taal van de bewoners.

Buurtpreventieverenigingen kunnen bij het tegengaan van woninginbraken worden ingezet voor huisbezoeken, waarbij naast het geven van algemene tips een indicatief oordeel wordt gegeven over de kwaliteit van hang- en sluitwerk. Het belang en de noodzaak van kwalitatief goed hang- en sluitwerk wordt hierdoor dichter bij de burger (buren van slachtoffers) gebracht.

Een eenvoudige instructie aan buurtpreventen, een controlelijst en een envelop met informatiemateriaal volstaan om door een buurtpreventievoorlichter aan een buurtgenoot het signaal af te geven dat deze er goed aan doet om een deskundig advies aan te vragen bij een erkend PKVW-bedrijf.

Meer kans op succes

 • De bewoners moeten goed geïnformeerd worden over de problematiek en acties/maatregelen die door hen zouden moeten worden uitgevoerd. Aanvullend zal bij een controle een informatiepakket worden achtergelaten met daarin een brief van de burgemeester/bureauchef, een PKVW-brochure over het beveiligen van de woning en een lijst met Westlandse PKVWgecertificeerde bedrijven)..
 • Van een herbezoek met de vraag of de bewoner op grond van het eerste bezoek actie (gedrag aangepast, beveiligingsmaatregelen genomen) heeft ondernomen kan een extra prikkel uitgaan.
 • Goede communicatie over doelen en resultaten.

Opleiden tot preventievoorlichter

De wijkagenten die een preventieopleiding hebben gevolgd worden opnieuw opgeleid door het Adviespunt Preventie en Veiligheid politie Haaglanden.

De buurtpreventieverenigingen zullen inventariseren welke buurtpreventen tot preventievoorlichter willen worden opgeleid.

De wijkagenten zullen vervolgens de buurtpreventen opleiden tot preventievoorlichter.

Enveloppen met daarin een brief van de burgemeester/bureauchef, een PKVW-brochure over het beveiligen van de woning en een lijst met Westlandse PKVWgecertificeerde bedrijven wordt aan de buurtpreventieverenigingen ter beschikking gesteld.

De gemeente Westland zal hierover een perspublicatie verzorgen om aandacht aan deze samenwerking te geven.

CONTROLELIJST INBRAAKPREVENTIE: MET ELKAAR VOOR ELKAAR!

 Is uw woning wel goed beveiligd?

 • Sloten en/of beslag zonder SKG-sterren
 • 1 sluitpunt per raam / deur*
 • Ramen niet slotafsluitbaar
 • Geen sluitkom
 • Geen veiligheidsbeslag
 • Cilinder steekt meer dan 3 mm uit
 • Geen paddestoelnokken bij meerpunts- of omloopsluiting
 • Geen dievenklauwen of scharnierbeveiliging
 • Kozijn / raam / deur in slechte staat of rot
 • Glas in lood niet afgeschermd
 • Geen rookmelder op begane grond / verdieping met slaapkamers
 • Geen ruit/deurspion in of naast de voordeur
 • Geen lampen bij eenvoudig bereikbare toegangsdeuren

 Het certificaat ‘Veilige Woning’ van het Politiekeurmerk Veilig Wonen is de adviesnorm van Politie Nederland voor het beveiligen van woningen. Als één of meer van bovenstaande punten is aangekruist dan voldoet uw woning waarschijnlijk niet aan deze norm.

*1 sluitpunt per raam of deur kan soms voldoende zijn. Beoordeling door de vakman is aan te raden.

Controle is alleen een indicatie!

De uitgevoerde controle is alleen een aanwijzing op grond van kenmerken op hoofdlijnen en geen beoordeling door een ervaren vakman. Wilt u zeker weten of uw woning goed beveiligd is of wat u daarvoor moet doen? Vraag dan een advies op maat aan bij een PKVW-erkend beveiligingsbedrijf. Deze bedrijven voldoen aan landelijke eisen van vakmanschap, betrouwbaarheid en kwaliteit. Meer weten of een PKVW-erkend bedrijf bij u in de buurt vinden? Kijk op: www.politiekeurmerk.nl.

U kunt uw veiligheid direct beïnvloeden!

 • Sluit ramen en deuren goed af.
 • Lucht alleen ruimten waar u direct controle op hebt.
 • Doe ramen en deuren op slot als u weggaat.
 • Wek de indruk dat er iemand thuis is.
 • Verlicht kamers op verschillende tijden via tijdschakelaars.
 • Maak van uw huis geen etalage.
 • Vermeld geen telefoonnummers op viocemail.
 • Laat niet op internet (hyves, facebook, twitter etc.) weten dat u weg bent.
 • Berg ladders en containers in de berging/garage.
 • Hang geen adreslabel aan uw sleutels.
 • Vraag aan buren of ze een oogje in het zeil houden.

Verdachte omstandigheden?

Bel 112! Probeer een zo goed mogelijk signalement van een verdacht persoon of het merk, kleur en kenteken van een verdachte auto door te geven.

Poort open ? Schuur op slot !

Ook als u thuis bent adviseren wij uw keuken of achterdeur op slot te doen. Een insluiper is sneller binnen dan u denkt.
Net als dat gebeurd bent u boven bezig.
Controleer uw naar buitenslaande ramen. Zitten hier nog de kunststof raamplaatjes op?
Vervang deze door metalen plaatjes. Een inbreker is sneller binnen dan u denkt.
Breng een buitenlamp aan bij uw voor- en achterdeur
Zorg voor een Secu-Strip op uw achterdeur of plaats bijzetsloten
Zorg ook als u weg bent voor een “bewoonde indruk”. In de avond een extra spaarlamp aan scheelt veel.
Zorg voor veiligheid beslag met het Politie Keurmerk.

Investeer in kwaliteit en beperk hiermee de diefstalschade
Schuur :
Zorg dat ook overdag uw schuur op slot zit. Het is lastig als de kinderen thuiskomen en de schuur zit op slot, maar ook in uw schuur staat vaak iets van waarde

Zet uw fiets ook in de schuur op slot
Leg geen ladder op uw schuurdak. Inbrekers bedanken u namelijk voor dit handige hulpmiddel
Leg nooit in uw schuur een reservesleutel neer voor de kinderen. Deze is snel gevonden door criminelen (ook niet in de bloembak of onder de mat)
Zorg ook voor goed hang- en sluitwerk op uw schuur

Auto :
Haal uw navigatie zuignap van uw raam als u de auto heeft geparkeerd. Een zuignaphouder geeft vaak aan dat het
beeldscherm dichtbij moet liggen.
Haal de laptop uit uw auto of berg deze zeer goed op. Schakel uw Bluetooth uit op uw laptop, want deze is traceerbaar
Tassen, Jassen en koffers nodigen uit om eens binnen in uw auto te kijken. Voorkom onnodige schade.
Parkeer uw auto op een goed zichtbare, verlichte plaats en sluit deze netjes af. Niets erin: Niet eruit !Fiets :Controleer altijd of uw fiets op slot staat met een degelijk slot.

Veel fietsen hebben de mogelijkheid voor een extra insteekslot. Bevestig deze door het voorwiel en door uw frame wanner u de fiets op slot zet.
Berg uw reservesleutel op. Het komt voor dat men vaak de reservesleutel ook aan de sleutelbos heeft hangen
Noteer uw framenummer, slotnummer en sleutelnummer en doe bij diefstal ALTIJD  aangifte bij de politie

Tot slot :

Een betere leefomgeving begint bij u zelf. Wees waakzaam en alert. De politie kan tenslotte niet overal tegelijk zijn. Een rommelige wijk met veel mogelijkheden voor criminaliteit is de perfecte uitnodiging voor criminelen.

 Denk nooit : Dat overkomt mij niet !