Laat van je horen met Burgernet!

Geachte Burgernetdeelnemer,

Campagne ‘Geef fietsendieven geen kans’

Vanaf het voorjaar tot in het najaar worden er relatief veel fietsen gestolen. Daarom besteedt de politie samen met een aantal andere partijen in de week van 22 tot en met 26 april extra aandacht aan fietsdiefstalpreventie.

In deze week letten politieagenten tijdens de surveillance en bij controles extra op fietsen waaraan te zien is dat ze mogelijk gestolen zijn. Zo geeft bijvoorbeeld een fiets zonder vast slot aanleiding om deze te controleren. Onder andere politiebikers worden speciaal belast met de opsporing van gestolen fietsen.

Fietsdiefstal is echter niet alleen een zaak van de politie.

Fietseigenaren kunnen zelf veel doen om te voorkomen dat hun eigendom wordt gestolen. In de diverse winkelcentra en in gebieden met veel fietsdiefstallen kunnen fietsers hierover tips op papier én in persoon krijgen.

 Integrale aanpak

Bij de acties werkt de politie samen met andere partijen, zoals gemeenten, leerlingen van middelbare scholen, buurtpreventieteams, fietsenstallinghouders en studenten van de opleiding Veiligheid van het Mondriaan College.

Locaties graveer- en promotieteam

Een speciaal graveerteam van het Fietsdepot Haaglanden graveert op diverse locaties gratis een uniek framenummer in fietsen. Uiteraard moet men wel met een aankoopbon of anderszins kunnen aantonen de rechtmatige eigenaar van de fiets te zijn. Fietsen die al een uniek framenummer of een chip hebben, worden niet gegraveerd.
Een promoteam van het Centrum voor Fietsdiefstal geeft drie dagen lang preventietips op plekken waar veel fietsen gestolen worden en in de buurt van fietsenstallingen. Ook worden registratiekaarten uitgedeeld. Deze zijn ook via politie.nl te downloaden: http://www.politie.nl/onderwerpen/diefstal-fiets.htm

Like politie Westland op Facebook

Volg politie Westland op Twitter

 www.Burgernet.nl

www.gemeentewestland.nl

Heeft u vragen of wilt u uw gegevens wijzigen, bel dan met het relatiebeheer Burgernet: 070-4243394 of wijzig uw gegevens zelf op www.Burgernet.nl