Wat doet buurtpreventie Monster Ter heijde.

Buurtpreventie telefoon 06-20657267

Email: BuurtpreventieMonsterTH@gmail.com

Bel 112 als elke seconde telt. 0900-8844 Geen spoed, wél politie.

                      

In gemeente Westland zijn 9 buurtpreventieverenigingen actief. Deze verenigingen werken samen met Politie eenheid Den Haag en gemeente Westland aan de leefbaarheid en veiligheid in de Westlandse woonkernen en het buitengebied. Dit doen zij door het houden van toezicht. Door dit toezicht vormen zij de “extra” oren en ogen voor politie en gemeente. Door deze vorm van burgerparticipatie is het vandalisme, de overlast en de criminaliteit flink teruggedrongen. De gemeente Westland subsidieert/faciliteert de buurtpreventieverenigingen. In 2007 werd buurtpreventie Westland beloond met de RPC Veiligheidsprijs Haaglanden.

Wat doet buurtpreventie?

Buurtpreventen houden door middel van suveillances toezicht op straat. Zij hebben een signalerende functie. Overlastgevers worden aangesproken, verdachte omstandigheden worden bij de politie gemeld. Daarnaast worden buurtpreventen weleens ingeschakeld bij het toezicht op evenementen of als verkeersregelaar.
Politie Haaglanden is verantwoordelijk voor de operationele ondersteuning/aansturing van de buurtpreventieverenigingen. Surveillerende buurtpreventen staan in rechtstreeks contacten met de politie. Buurtpreventen hebben dezelfde bevoegdheden als andere burgers. De gemiddelde tijdsbesteding voor dit toezicht is per buurtprevent ongeveer 4 uur per maand.

Vraag voor gemeente of politie?

Heeft u een vraag voor gemeente of politie. Neem dan contact op met de afdeling Ruimte, Omgeving en Veiligheid, telefoon 0174 – 672121 of email:LMvBeurden@gemeentewestland.nl.